twenty − 5 =

2 × five =

Mermerna glava rimskog boga Jupitera, 3-4. vek nove ere, pronađena u ostacima carske palate na arheološkom lokalitetu Gamzigrad – Feliks Romulijana u blizini Zaječara,u Istočnoj  Srbiji. Zbirka muzeja u Zaječaru.

Gamzigrad je bio rezidencija cara Galerija sagrađena u 3. veku nove ere, koja je obuhvatala kompleks palata, hramova posvećenih bogu Jupiteru i boginji Liberi, bazilika i drugih javnih građevina, nazvana po njegovoj majci Romuli. Gamzigrad je čuven po nalazima rimskih mozaika, reljefa, fresaka, skulptura, nakita, oružja i drugih predmeta za svakodnevnu upotrebu.Utvrđenje ima 20 kula, a ceo lokalitet pokriva površinu od oko 6,5 hektara i nije do kraja istražen.