nineteen − twelve =

4 × five =

Do kartica za besplatni prevoz na teritoriji grada Zaječara građani mogu doći popunjavajući online zahtev na sajtu Gradske uprave. Međutim, svi oni koji ne koriste internet zahtev i dalje mogu dobiti u Mesnim kancelarijama svoje mesne zajednice.

Kako je Pravilnikom precizirano, Gradska uprava će izdavati karte koje će važiti godinu dana od dana podnošenja zahteva, a roditelji, staratelji i drugi zakonski zastupnici moći će da podnesu zahteve za svoju decu, odnosno ostala lica nad kojima se imaju starateljstvo. Gradska uprava će takođe izdati kartu i tim licima, a svu evidenciju će voditi elektronski.Takođe, zaposlenima u Gradskoj upravi, ustanovama, organizacijama, javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zaječar, kao i zaposlenima kojima je Grad dužan da obezbedi prevoz, karte će biti izrađene i predate preko poslodavca.Ukoliko zaposleni odbije da preuzme kartu, smatraće se da je poslodavac ispunio svoju obavezu naknade troškove prema zaposlenima, odnosno da je obezbedio sopstveni prevoz za dolazak i odlazak sa rada“, napominju u Gradskoj upravi.

Građani koji imaju email adresu imaju mogućnost da zahtev za izdavanje kartice za besplatan prevoz popune I online, a prijavu je potrebno popunjavati ćiriličnim pismom i u zahtevu uneti email adresu, ime i prezime, adresu i mesto prebivališta, kao i broj lične karte. Karte će sadržati ime i prezime korisnika prava, ime jednog roditelja, adresu prebivališta, broj lične karte, serijski broj karte i pečat Gradske uprave grada Zaječara.

U mesnim kancelarijama građani će zahtev za izdavanje karata za besplatan prevoz moći da popune lično i to: U mesnoj kancelariji 1. Mesne zajednice „Timok“ radnim danima od 9 do 12 sati, u mesnoj kancelariji 2. Mesne zajednice „Kraljevica“ radnim danima od 9 do 13 časova, u mesnoj kancelariji 3. MZ „Karađorđev venac“ ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 do 16 sati, u mesnoj kancelariji 5.MZ „Kotlujevac“ radnim danima od 7:30 do 15:30h.Grad Zaječar subvencioniše cenu prevoznih karata za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Zaječara za sve kategorije putnika sa prebivalištem na teritoriji grada, u utvrđenom iznosu od 100%, na osnovu Odluke koja je 15. marta ove godine, usvojena na sednici Skupštine grada.Međutim, zbog tehničkih problema, sprovođenje ove odluke kasni.

 

foto:zaječar.info