eight + 17 =

sixteen − three =

U okviru kampanje Euromelanom, Udruženje dermatovenerologa Srbije organizovaće  besplatne preglede građana  u 49 državnih i privatnih zdravstvenih ustanova u 24 grada Srbije.U saradnji sa Inovacionim centrom Elektrotehničkog fakulteta napravljena je veb aplikacija sa upitnikom koji otkriva osobe koji imaju povišen rizik za nastanak raka kože i usmerava ih na zakazivanje besplatnog pregleda 13. maja u jednoj od dermatoloških ustanova širom Srbije. Do 3. maja zakazivanje pregleda biće moguće preko internet stranice www.euromelanoa.org/serbia, a od 6. do 8. maja od 8 do 20 sati putem besplatne telefonske linije na broj: 0800 222 888.

Kampanja Euromelanom je zvanična medijska kampanja Evropskog udruženja za dermatološku onkologiju i Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju, a sprovodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije. Cilj je podizanje svesti o zaštiti kože od UV zračenja, kao i rano otkrivanje melanoma i drugih oblika raka kože, a moto ovogodišnje kampanje je “Borba sa rakom kože počinje u tvojoj glavi”.

 

Foto:Navidiku.rs