eighteen − 13 =

three × four =

 

U organizaciji Đačkog parlamenta Medicinske I Tehničke škole u Zaječaru  nedavno je održano predavanje čija je tema bila: Bezbednost na Internetu.Predavanju je prisustvovalo po dva predstavnika svakog odeljenja Medicinske škole,a pripremili  su ga učenici obrazovnog profila elektrotehničar informacionih tehnologija: Aleksa Arsić, Miloš Mljković i Miloš Milanović.

Profesorke Brana Đorđević i Živka Milenović su pomagale učenicima u realizaciji predavanja.

Naredno  predavanje na istu temu biće održano za učenike Tehničke škole.