20 − 12 =

ten + eight =

Na Fakultetu za menađment u Zaječaru  16. maja biće održani tradicionalni Dani otvorenih vrata. Pomenutog dana Fakultet će posetiti maturanti srednjih škola iz Zaječara, a njihova poseta predviđena je za 13 sati.

“Maturantima će biti predstavlјeni studijski programi i uslovi studiranja na Fakultetu, a biće u prilici da obiđu slušaone, kompjutersku laboratoriju, biblioteku, skriptarnicu, studentski klub i ostale sadržaje na Fakultetu”.

Podsećamo, pravo upisa imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Prijemni ispit se polaže iz predmeta: informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja, tako što se od ponuđenih četiri predmeta biraju i polažu dva predmeta.

Foto:Glas Zaječara