thirteen − 9 =

8 − 8 =

PKS-Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, u saradnji sa USAID Projektom saradnje za ekonomski razvoj i EU projektom Podrška Evropske unije pobolјšanju poslovnog okruženja, organizuje „Dan otvorenih vrata sa inspektorima“, u utorak, 28. maja u prostorijama zaječarske Komore.

 

 

 

 

 

 

Na ovom skupu privrednici će imati mogućnost da razgovaraju sa inspektorima poreske, tržišne, radne, sanitarne i polјoprivredne inspekcije, i da u neformalnom okruženju diskutuju o problemima u svom poslovanju, kao i da  dobiju pojašnjenja,  savete i preporuke za poštovanje zakona i otklanjanje eventualnih propusta u radu, iz domena nadležnih  inspekcija.

Početak je zakazan za 11 sati.

Izvor:Radio Magnum