three × 3 =

2 + 9 =

Nastavnica biologije u Osnovnoj školi „Ljuba Nešić“ u Zaječaru, Ljiljana Ninić, i učenice VII-2  Lena Spasić i Ana Milanović, napravile su edukativni film koji govori o prirodi kao inspiraciji za nova tehnološka dostignuća i upoznaje gledaoce sa biomimetikom, novom naučnom oblašću, koja doprinosi rešavanju nekih važnih problema čovečanstva.Autori filma, nakon prethodnog istraživanja, kroz dijalog, predstavljaju biomimetiku i pomoću eksperimenta demonstriraju moguću primenu iste, ukazujući na vezu čoveka i prirode i na potrebu za stalnim otkrivanjem njenih tajni.