four × 5 =

4 + 17 =

U Istorijskom arhivu „Timočka krajina“ u Zaječaru održana je promocija knjige Đorđe Genčić – političar i industrijalac”. U ovoj knjizi se nalaze neka značajna dokumenta, koja svedoče o životu i radu ovog  političara. Knjiga nastala je kao projekat Ministarstva kulture i informisanja, a Istorijski arhiv „Timočka krajina“ konkurisao je sa još četiri projekata koji će biti realizovani do kraja godine.

 

 

 

 

 

 

Posle publikacija koje je Istorijski arhiv „Timočka krajina“ priredio svojim sugrađanima o Aci Stanojeviću, Nikoli Coloviću, Nikoli Pašiću, priređena je i knjiga o još jednom političaru iz okoline Zaječara. Genčić je bio i ministar, a učestvovao je i u političkom životu na prelasku iz 19. u 20. vek.

Radi se o Đorđu Genčiću – Velikoizvorcu, koji je u periodu od 1888. do 1905. bio aktivan politički, a kasnije je nastavio i kao industrijalac da razvija rudarstvo u Srbiji. Jedan je od najznačajnijih ličnosti Timočke krajine i Srbije, koja do sada nije bila puno zastupljena u publikacijama. Ono što Istorijski arhiv u Zaječaru radi jeste da sakuplja, obrađuje i priređuje arhivsku građu, onu koju poseduje i do koje dolazi. Na ovaj način želimo da sve Zaječarce, koji su zaslužni za nešto, osvetlimo, istakao je Velibor Todorov, direktor Istorijskog arhiva „Timočka krajina“ u Zaječaru.

 

 

 

 

 

 

Na pripremi ove knjige rađeno je oko godinu dana, a svi zainteresovani čitaoci mogu knjigu da pozajme na korišćenje iz Istorijskog arhiva „Timočka krajina“ u Zaječaru.

Ova knjiga nastala je kao projekat Ministarstva kulture i informisanja, a Istorijski arhiv „Timočka krajina“ konkurisao je sa još četiri projekata koji će biti realizovani do kraja godine.