11 + two =

9 − one =

Đački parlament Tehničke škole u Zaječaru, u okviru projekta “Ziman – Mladi u pokretu”, u saradnji sa Zaječarskom inicijativom, Fondacijom “Iskorak” i Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, organizuje Foto konkurs na temu “Sloboda”. Tema konkursa je sloboda, a naziv  “Ne čekaj promenu – budi promena”. Uslovi konkursa su: fotografija mora biti kompletno obrađena u photoshopu, mora biti u 300 pixels/inch, duža strana fotografije  mora biti 300 mm ( 0k0 3 500 pixels ), kraća nije bitna, maksimalno 4 fotografije po takmičaru, veličina fotografije mora biti maksimalno 2,5 mb.

Radovi se šalju na mail: fotoksloboda@gmail.com.

Najbolje slike, kao i slike koje zauzmu prvo i drugo mesto, biće izložene u Radul begovom konaku u Zaječaru. Konkurs je otvoren do 30. aprila do 14 sati.