nine + six =

3 × 2 =

Kraj godine je uveliko pred nama, svodimo bilanse stanja i uspeha, analiziramo ostvarene poduhvate i planiramo buduće,a za organizaciju Društvo Roma Zaječar 2018-ta godina dobija visoku ocenu pošto su u proteklih 12 meseci osnovali folklorni ansambl, aktivno rešavaju probeleme nezaposlenosti i takođe po prvi put realizovali Festival romske kulture i tradicije u Zaječaru. O ovim pitanjima kao i planovima za 2019-tu godinu razgovarali smo sa Miljanom Rašićem predsednikom udruženja Roma Zaječar i kordinatora za romska pitanja Gradske uprave Zaječar.

Kako su zapravo izgledali počeci rada udrženja Roma Zaječar?

Samo udruženje postoji još od 1999. godine sa ciljem očuvanja tradicije romske zajednice u gradu Zajeačru, kao i rešavanjem njihovih problema. U ovih dve decenije bilo je veoma turboletnih trenutaka, tokom kojih je sama organizacija delovala skoro nevedljivo za zajednicu, medije i institucije, što je jedna mlada ekipa entuzijasta pre pet godina rešila da preokrene, i od jedne grupe ljudi koji u prvim danima nije imala ni prostor za kancelarije, uspeli smo da izrastemo u kredibilno udruženje  koje može da rešava i najveće probleme sa kojima se romska zajednica na lokalu suočava. Današnje udruženje sa jasnijom vizijom pristupa integraciji Roma, problemima obrazovanja, zdravstva, i zapošljavanja. Posle 2015 godine i realizovanog projekta sa OEPSO-om koji se ticao stručne prakse, preko koje je u radni odnos stipulo preko 60 mladih Roma i Romkinja, dobili smo vetar u ledja da krenemo da radimo ozbiljniji, uspešnije i odlučnije.

Kako biste opisali rad i razvoj udruženja Roma Zaječar ?

Udruženje je još 2017-te godine sprovelo participativnu predstavu koja  je okupila preko 60 učesnika, sama predstava se  bavi predsrasudama i zabludama  koje pogađaju romsku zajednicu, i time pokazali da imamo dovoljno kapaciteta, volje i znanja da  rešavamao probleme romske zajednice na lokalu. Kasnije smo dobili i prostor za kancelarije  čima smo  zaokružili ceo proces stvaranje ozbiljnog i prepoznatljivog udruženja. 2017 godina je za nas bila prelomna godina, pošto smo tada ostvarili partnerstva sa organizacijama poput :Saveta Evrope, Romski obrazovani fond, GIZ, Stalana konferencija gradova i opština, što nam je omogućilo da  oformimo mobilni tim za inkluziju Roma.

Na čemu bazirate svoj optimizam za narednu godinu ?

Svi članovi udruženja neprestano rade na svom ličnom usavršavanju, kroz obuke i seminara koji su nam dostupni kroz NVO sektor. Tako smo stvorili stabilnu mrežu saradnje kako sa isnstitucijama lokalne samouprave, tako i sa organizacijama poput Crvenog krsta, Timočkog omladinskog centra, Dečijeg centra Zaječar i svim institucijama koje su bitne za život Roma, što nam daje za pravo da očekujemo da ćemo u narednom periodu biti još uspešnji u realizaciji naradnih projekata.

Program Saveta Evrope Romacted sprovodi i udruženje Roma Zaječar?

Da, reč je o programu koji traje četiri godine i podrazumevaće niz aktivnosti kojima će se pobojšati integracije pripadnika romske zajednice, sprovodi se na Balkanu i Turskoj, što nam daje svojevrsan pečat da smo prepoznati i kod institucija Evropske Unije, što je sjajna potpora za rešavanja probelam na lokalu.

U proteklih nekoliko godina udruženje se aktivno bavi i rešavanjem nezaposlenosti, kakva rezultate ste postigli u ovoj godini?

Smanjenje nezaposlenosti kod Roma je jedan od naših strateških ciljeva, i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanjem i loklanom samoupravom uspeli smo da u ovoj godini nadjemo posao za 19 Roma, dok je preko Romskog obrazovanog fonda  svoje zaposlenje pronašlo još šestoro Roma i Romkinja.

U nizu aktivnosti koji ste sproveli čini se da je najviše medijske pažnje dobio Festival romske kulture i tradicije?

Ove godine u novembru realizovali smo uz pomoć Gradske uprave prvi po redu Festival romske kulture i tradicije u Domu kulture u Kotlujevcu, raduje nas to da su se na poziv odazvali folklorni ansambli iz Pirota, Bele Palanke, Bora i Rgotine, što govori ne samo o našoj dobroj saradnji sa ostalim udruženjima, već i da je ansabl našeg udruženja, koji je takođe osnovan ove godine, rado viđen gost na manifestacijama van Zaječara. Upravo je anasabla udruženja Roma Zajeačar gostovalo u emisiji Žikina šarenica. Nadamo se da će sledeći festival biti održan za Đurđevdan i da ćemo uz pomoć ministarstva i Gradske uprave nadmašiti rezultate prvog festivala.