9 − 9 =

two + sixteen =

 

Iza ćoška: Možete li nam se predstaviti u nekoliko rečenica?

Saša: Građansko lice, pol – muški, oženjen, prvi put u ranim šezdesetim godinama. Pesnik, slobodan čovek, dobra duša.

 

Iza ćoška: Po Vašem mišljenju, da li postoji neka karakterna osobina koju pesnik mora posedovati?

Saša: Pesnik se može biti i bez ikakvog karaktera.

 

Iza ćoška: Ko su „zapravo“ pesnici?

Saša: Možda bi trebalo postaviti pitanje ko ‘’zapravo’’ nisu pesnici. Hajde da rizikujem: pesnici su bića koja se rađaju uvek iznova sama u sebi.

 

Iza ćoška: Gde nalazite inspiraciju za pisanje?

Saša: Pišem snažno pritisnut iznutra.

 

Iza ćoška: Da li godinama pisanjem, pisanje postaje „znanje“ ili je uvek pokretač inspiracija?

Saša: Kao što rekoh, kod mene je najpre pritisak, a potom dolazi zanat, nauk koji steknete tokom godina, kao iz mnogih pogrešaka koje su u stvaralaštvu neminovne.

 

Iza ćoška: Kako izgleda (etapno) proces nastanka jedne zbirke, romana?

Saša: Najpre napišem prvu i poslednju pesmu, nacrtam temelj i krov, onda dolaze na red enterijer i eksterijer. Moram jasno da omeđim prostor unutar kojeg se krećem.

saša jelenković pesnik

Iza ćoška: Da li poezija, sem forme, menja svoju suštinu vremenom?

Saša: Ne razdvajam formu od suštine, jer mi se čini da se iste stvari i stanja iskazuju dramom, romanom, poezijom.

 

Iza ćoška: Za svoj rad ste nagrađivani najeminentnijim nagradama. Šta Vama one predstavljaju?

Saša: Ponosan sam na svoje nagrade.

 

Iza ćoška: Omiljena knjiga?

Saša: Servantesov “Don Kihot”.

 

Iza ćoška: Za sada,  Vaš san koji se nije ostvario?

Saša: Da pijem viski ispod vulkana.

 

Iza ćoška: Najlepša uspomena iz detinjstva?

Saša: Čitavo moje detinjstvo bilo je divno, to mi je najlepša uspomena.

 

Iza ćoška: Imate li hobi?

Saša: Skupljam makete automobila.

 

Iza ćoška: Vaš omiljeni „ćošak“ u našem gradu?

Saša: Ćoškario sam kod Radul-begovog konaka u ranoj mladosti, pomalo i kasnije, i sedeo kod spomenika Nikoli Pašiću. Sada uglavnom mirujem u fotelji.

 

Iza ćoška: Vaša poruka drugima?

Saša: Budite iskreni prema sebi.