19 + 14 =

nine + 7 =

Na poslednjoj sednici Gradskog veća razmatran je i usvojen predlog Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na taeritoriji grada Zaječara.Kartice za besplatan prevoz izdavaće se na zahtev lica koja koriste prevoz, a zahtevi se podnose od danas.                                                   Foto: Pixabay

Prema rečima zamenice gradonačelnika Marine Milić, “Pravilnik predviđa način na koji će građani ostvariti pravo na besplatan prevoz. Radi se o kategorijama putnika koji imaju prebivalište na teritoriji grada Zaječara”  i dodala da će Gradska uprava izdavati karte koje će važiti godinu dana.