13 + 19 =

1 × 1 =

Javno komunalno stambeno preduzeće „Zaječar“ dobilo je od Gradske uprave na korišćenje četiri auto smećara. Kamioni su kapaciteta 5 kubika, manjeg gabarita, ali su, prema rečima nadležnih, praktičniji i pristupačniji za rad. 

Donirani kamioni biće angažovani na uklanjanju divljih deponija, ističu u ovom gradskom preduzeću.

„Gradska uprava je iz donacije Evropske unije dobila ove kamione i nama dala na korišćenje. Za nas to predstavlja veliki doprinos revitalizaciji voznog parka JKSP „Zaječar“ i u kranjem cilju doprineće poboljšanju kvaliteta usluga u domenu delatnosti koja nam je poverena. Kamioni su kapaciteta 5 kubika, manjih su gabarita i imaju prednost u odnosu na velike gabaritne kamione, jer su pristupačniji na lokacijama gde veći kamioni nisu. Primarna namena ovih kamiona, po projektu, jeste sanacija i revitalizacija divljih deponija, a u dogovoru sa Gradskom upravom i projektom, koristiće se i za druge namene“, rekao je Zvonko Veličković, v.d.direktora JKSP „Zaječar“.