thirteen − two =

ten + eighteen =

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije raspisala je javni poziv za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća iz Zaječarskog i Borskog okruga za učešće u projektu „Go digital“.

RARIS i projekat „Go digital“ će pomoći biznisima u istočnoj Srbiji, koja posluju u turizmu i povezanim sektorima, da se suoče sa izazovom koji donosi digitalizacija pružajući im konkretnu podršku. 

Odabrani preduzetnici i preduzeća će dobiti besplatno:

Obuku koja će im pomoći da otpočnu sa uvođenjem digitalizacije u sopstveni biznis. Na obukama će se obraditi teme kao što su: Pretraga subvencija i drugih izvora finansiranja, Elektronski servisi, Pretraga potencijalnih poslovnih partnera, E-poslovanje itd.

Konkretnu pomoć za podizanje vidljivosti na najvažnijim turističkim platformama kao i za pripremu i realizaciju digitalne marketing kampanje. Na praktičnim radionicama ćemo vam pomoći da napravite marketing plan, da postavite vaš biznis na Google Maps, da otvorite ili unapredite stranicu na Facebooku ili Instagramu, da se predstavite na Bookingu, TripAdvisoru ili nekoj drugoj turistički relevantnoj digitalnoj platformi.

Logo firme, proizvoda ili usluge; vizuale za kampanje na društvenim mrežama; promo spot; kampanju na internetu.

Obuke i praktične radionice će se organizovati u periodu mart – april, u ukupnom trajanju od 4 dana, a zainteresovani se mogu prijaviti do 15. februara.

U projektu mogu da učestvuju 40 preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća  registrovana na područijuZaječarskog i Borskog okruga koja posluju u turizmu i povezanim sektorima. Pravo učešća nemaju firme koje se bave duvanom, alkoholom (uključujući proizvodnju vina, rakije i piva) kao i organizatori igara na sreću i sličnih aktivnosti.

Prednost u odabiru kandidata će imati početnici u poslovanju koji ne posluju duže od 3 godine, žene preduzetnice, kao i one firme koje zapošljavaju veći broj radnika i koje su spremne da ulože i sopstvena sredstva u digitalizaciju.