five + eighteen =

5 − three =

Privredna komora Srbije RPK Zaječarskog i Borskog upravnog okruga u saradnji sa NALED-om organizovala je  obuku: “Angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi – novi zakonksi sistem za prijavu radnika”.Predstavljen je elektronski sistem za prijavljivanje sezonskih radnika u poljoprivredi odnosno portal www.sezonskiradnici.gov.rsZa procedure prijave i odjave radnika potrebno je manje od 10 minuta, nezavisno od toga da li se radnik prijavljuje na jedan dan ili na mesec dana.Svi radnici prijavljeni preko tog portala imaju pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i osiguranje u slučaju povrede na radu. Obuka je održana u Provrednoj komori Srbije Regionalnoj privrednoj komori Zaječarskog i Borskog upravnog okruga.foto:PKS-RPK Zaječar