3 × 1 =

three + one =

Učenici OŠ „Ljubica Radosavljević Nada su na takmičenjima koja su održana prethodnih meseci i pored poteškoća sa rekonstrukcijom škole, postigli izuzetne rezultate.Na takmičenju iz istorije Rastko Jović osvojio je prvu nagradu na okružnom takmičenju, a Boris Gojsović  treću i  plasirali se na držvano takmičenje. Na okružnom takmičenju iz srpskog jezika treću nagradu osvojili su Rastko Jović učenik sedmog, i Staša Ilić iz osmog razreda. Na opštinskom takmičenju iz geografije Miloš Đorđević učenik osmog razreda osvojio je treću nagradu.