ten + 13 =

three × three =

U zaječarskom pozorištu danas je potpisan Ugovor  o zajedničkom organizovanju Festivala antičke drame „Antika fest“  na kasnoantičkom lokalitetu Romulijana , između Narodnog pozorišta Timočke Krajine – Centra za kulturu „Zoran Radmilović“ i udruženja „Dunavfest Srbija“. Protokol  su potpisali direktor zaječarske ustanove Vladimir Đuričić i predstavnik  pomenutog udruženja Nebojša Bradić, a u projekat će biti uključen i Narodni muzej u Zaječaru, čija je direktorka  Maja Živić, prisustvovala ovom događaju.Direktor pozorišta Vladimir Đuričić je podsetio da je na prošlogodišnjim Zoranovim danima obećao da će biti obnovljen Festival antičke drame ili „Antika fest“  i da će ustanova na čijem je čelu biti zadužena za logistiku , ali da će „Dunavfest “ i Nebojša Bradić uticati na sadržaj programa.,,Naš je cilj da krajem avgusta trodnevni festival  „Antika fest“ održi na Romulijani,“ istakao je Đuričić i dodao da je ovo osnovni, uopšten ugovor  o saradnji  koji će važiti 5 godina, kao i da će  za svaku godinu biti potpisan  konkretan ugovor.

Pored podrške institucija kulture koja je nesumnjiva, mi podršku za ovaj projekat imamo i od gradskih vlasti, jer smo  još prošle godine Bradić i ja razgovarali sa gradonačelnikom Boškom Ničićem. To je u skladu sa politikom da Romulijana kao jedan  biser bude što više iskorišćena na pravi način, a „Antika fest“  je jedan  od najboljih načina da se Romulijana stavi u funkciju kulture i turizma.Direktorka Narodnog muzeja u Zaječaru Maja Živić je iistakla da je  najvažnije da se Felix Romuliana koja je na UNESKOVOJ  listi,  afirmiše malo više  kao mesto jednog trajanja i jednog kontinuiteta života, kao jedno živo nasleđe i  da u  različitim sferama  bude prisutna u našem životu.

Predstavnik Dunavfesta, Nebojša  Bradić je podsetio da su  5 godina sa muzejem radili „Antiku fest “u specifičnim okolnostima i da je pravljen program koji je bio zanimljiv povezujući  antičko nasleđe Zaječara i istočne Srbije sa savremenom produkcijom.

Bilo je čak 5 premijera što je veliki uspeh i verujem da će u narednom periodu nastaviti taj inicijalni korak i nadam se da će se  u narednih 5 godina i o Feliks Romuliani i o onome što Zaječar ima razmišljati na jedan  drugačiji,  življi  i dinamičniji način. Primetno  je da se posle 5 godina „Antika festa“ pojavljuju slične manifestacije u Srbiji, koje su inspirisane našom. Verujem da će to povezivanje različitih manifestacija koje se organizuju na različitim lokalitetima dunavakih tvrđava, antičkih lokaliteta, savremenih objekata omogućiti da imamo  jedno rekao i bogato kulturno leto.Obično, kada prođe kulturna sezona gradovi zamiru, ljudi se nekako smire i čekaju kada će se dešavati jesenja ili zimska sezona.Upravo je leto izazov da svi izađu u otvorene prostore, da vidimo šta nam sve poručuje naše okruženje , i da Romulianu  učinimo vidljivijom i primamljivijom ne samo za građane ovog kraja , već i za goste koji će  imati prilike da dožive nešto drugo.“ Bradić je rekao  da će kroz mesec dana novinarima najaviti celokupni program „Antika festa“  za 2019.godinu.Ono što je izvesno je premijera Euripidovih „Žena iz Troje“, jedan veoma važan antički tekst koji davno nije igran u našem pozorištu, a opet na svoj način zanimljiv zato što povezuje strašno iskustvo rata sa posledicama koje taj rat ima i ovo vreme koje na žalost i za nas i za mnoge narode u svetu to donosi.

Dunavfest“  je i ranije bio parner Narpodnom muzeju u Zaječaru a sada se proširuje saradnja , jer samo saradnja različitih ustanova i nevladinog sektora može da doprinese življem i dinamičnijem kulturnom životu u Srbiji. Unarednom periodu računa se na fondove za koje se može konkurisati zajednički, bilo u zemlji ili u inostranstvu“, istakao je Nebojša Bradić.