sixteen − 6 =

five × 5 =

Prijemni ispit iz matematike za upis učenika u odeljenje sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku održaće se  2.juna u fiskulturnoj sali Gimnazije Zaječar od 10 do 12 sati.Učenici koji polažu ispit dužni su da dođu u školu najkasnije do 9 i 15  i da ponesu svoju overenu đačku knjižicu sa fotografijom i potpisom.