twenty − 19 =

1 × 1 =

Štab za vanredne situacije grada Zaječara saopštio je da su sportski treninzi dozvoljeni na teritoriji Zaječara, počevši od petka 8. maja.

Prenosimo vam kompletno saopštenje Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, koje se odnosi na zaječarske sportiste:

Štab za vanredne situacije grada Zaječara je, na sednici održanoj 05.05.2020. godine, doneo:

Z A К LJ U Č A К

o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja i nakon prestanka istog i trajanja vanrednih mera na teritoriji grada Zaječara

Odobravaju se, počev od 08.05.2020.godine treninzi sportista na otvorenom ukoliko se od strane svih subjekata (sportisti, treneri, ovlašćena lica sportskih klubova, ovlašćena lica sportskih objekata) omogući pridržavanje svih uslova i mera utvrđenih ovim zaključkom.
​Održavanje treninga se organizuje na otvorenim sportskom terenima, odnosno otvorenom prostoru na kome postoje uslovi za obavljanje treninga pod uslovima i na način da se poštuju sledeće mere:

– treninzi mogu početi najranije u 07,00 sati i završiti se najkasnije sat vremena pre ograničenja kretanja propisanog od КŠ Republike Srbije a ako to ograničenje ne postoji onda do 20,00 sati;
– preporučuje se svim rukovodiocima klubova/trenerima da obezbede beskontanktne toplomere i da svakog igrača sa povišenom temperaturom ili drugim simptomima infekcije virusom covid-19 odmah udalje sa terena i onemoguće dalji kontakt sa bilo kim od prisutnih lica na terenu;
– sportisti moraju biti fizički udaljeni jedan od drugog najmanje dva (2) metra, a za svakog sportistu mora postojati prostor od najmanje 10 kvadratnih metara;
-na treningu može istovremeno biti najviše 10 osoba uključujući i trenera, dok broj tehničkog i drugog osoblja mora biti sveden na apsolutni minimum i to tako da ni u jednom momentu ukupan broj lica na otvorenom sportskom objektu/terenu, u delu u kome se odvija trening (fudbalski teren, atletska staza i sl.), ne može preći ukupan broj od 12 lica ;


​-pri dolasku i odlasku sa treninga sportista je dužan da nosi zaštitnu masku i rukavice;
​- sportista mora na trening da dolazi i odlazi sa njega sam ili najviše u društvu još jednog lica;
​- pri dolasku na trening i odlasku sa treninga sportista je dužan da se pridržava svih mera fizičke distance;
​-korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine i sl. nije moguće do daljnjeg te se preporučuje nošenje suve presvlake i peškira radi presvlačenja nakon treninga;
​- sportisti moraju koristiti svoja lična sredstva za higijenu (peškiri i dr.);
​-pri ostavljanju stvari, sportista je dužan da ih ostavi u svojoj zasebnoj torbi koja je zatvorena;
​-tokom treninga sportista mora da koristi samo svoju bocu za vodu, sok i slične napitke i ne sme iste deliti ni sa kim drugim (isto se odnosi i na hranu/voće koju eventualno koristi tokom treninga);
​- po dolasku na trening i nakon završenog treninga sportisti su dužni da operu ruke sapunom i , po mogućstvu, toplom vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi;
​- kada nije na treningu sportista je dužan da se pridržava svih mera fizičkog razmaka;
​- na sportskom terenu, gde se trening održava, ili se taj teren koristi pri održavanju treninga, moraju biti postavljena sredstva za dezinfekciju ruku i odeće i obuće sportista;
​- organizator treninga je dužan da obezbedi posebnu korpu u koju se bacaju sva potrošena plastična i druga ambalaža, kao i papirne maramice – ubrusi i čiji sadržaj se, nakon treninga, stavlja u posebno zatvorenu plastičnu kesu koja se potpom odlaže kao rizičan otpad;
​- pre početka i nakon završetka treninga, organizator treninga je dužan da dezinfikuje fiksirane sportske sprave koje su korišćene pri treningu sportista koji je održan na otvorenom;
​- pre i nakon svakog treninga sve lopte, kao i drugi spotrski rekviziti koji se koriste na treningu moraju se dezifikovati sredstvom sa najmanje 70% alkohola;
​- organizatori treninga u saradnji sa rukovodstvom otvorenih sportskih objekata su dužni da obezbede da vremenski razmak u rasporedu između dva treninga bude minimalno 30 minuta.
​- o svakom održanom treningu organizator treninga je dužan da vodi posebnu evidenciju u kojoj se moraju navesti imena svih osoba koje su bile prisutne, radi naknadnog eventualnog epidemiološkog praćenja kontakata.

Takođe se dozvoljava kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana na teritioriji grada Zaječara.
​ Dok borave u parkovima i na javnim površinama, građani su dužni da:
​- održavaju socijalnu distancu, odnosno međusobno rastojanje od najmanje 2 metra između 2 lica koja ne borave u istom domaćinstvu;
​- koriste zaštitne maske i rukavice;
​- dezinfikuju sprave za vežbanje ili druge sprave pre njihove upotrebe;
– ne okupljaju se u grupe, sem članova istog domaćinstva (što se utvrđuje uvidom u ličnu kartu), više od dvoje.