three + six =

1 × two =

Vlada Srbije donela je rešenje o dodeli 3,1 milijarde dinara (oko 26,6 miliona evra) lokalnim samoupravama „usled smanjenog obima prihoda budžeta lokalne vlasti i drugih razloga”. Gradu Zaječaru će biti dodeljeno 100 miliona dinara.

Kako piše „Nova ekonomija“, novac se alocira „za izvršavanje obaveza budžeta lokalne vlasti” zbog manjih budžetskih prihoda i razloga „koje nije bilo moguće predvideti u postupku pripreme i donošenja budžeta, a koji mogu dovesti do ugrožavanja tekuće likvidnosti”.

Najviše novca dodeljeno je Beogradu i Kragujevcu – po 300 miliona dinara, ili oko 2,5 miliona evra.